สมัครบัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ

สมัครบัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ สมัครบัตรสินเชื่อเงินสด สิทธิประโยชน์มากมาย บัตรกดเงินสดออนไลน์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ สมัครออนไลน์วันนี้ รับส่วนลด และ สิทธิพิเศษมากมาย★ บัตรซิตี้แบงค์ Citibank Citi Prestige ใช้กดเงินสดได้ไหม ?
บัตรเครดิต Citibank Citi Prestige ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง ท่องเที่ยว เดินทาง พักโรงแรม กดเงินสดได้ทุกตู้ ATM ทั่วไทย
เอกสารสมัครบัตรเครดิต ในการพิจารณาอนุมัติ

บัตรซิตี้แบงค์ Citibank Citi Prestige ใช้กดเงินสดได้ไหม ?

★★★★★ บัตรซิตี้แบงค์ Citibank Citi Prestige ใช้กดเงินสดได้ไหม ? ★★★★★

Citibank Citi Prestige

บัตรเครดิต Citibank Citi Prestige ถูกอกถูกใจอย่างยิ่ง ท่องเที่ยว เดินทาง พักโรงแรม กดเงินสดได้ทุกตู้ ATM ทั่วไทย

สมัครบัตร

 

 

เอกสารสมัครบัตรเครดิต ในการพิจารณาอนุมัติ

การที่จะสามารถสมัครใช้บริการบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรแบบไหน และบัตรของสถาบันการเงินอะไร จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวด เช่น การกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเสียด้านการเงิน เป็นต้น นอกจากนั้นหากคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ยังจะต้องใช้เอกสาร ในการยืนยันว่าคุณสมบัติของคุณ มีความถูกต้องเหมาะสมสำหรับการสมัครใช้บริการบัตรเครดิตอีกด้วย ซึ่งเอกสารทำบัตรเครดิตเหล่านั้น หลักๆ แล้ว ได้แก่

เอกสารสมัครบัตรเครดิต ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิตที่มีรูปใบหน้า และข้อมูลส่วนตัวของคุณ ธนาคารจะใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน ในการเช็คประวัติของผู้ยื่นสมัครใช้บริการบัตรเครดิต ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ และข้อมูลตรงกับในใบสมัครหรือไม่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับการใช้สำเนาบัตรประชาชน ในการสมัครบัตรเครดิต ให้ปลอดภัย ควรทำการขีดคร่อมข้อมูลและกำกับด้วยลายเซ็นทุกครั้ง

– สำเนาทะเบียนบ้าน

เป็นเอกสารสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะใช้ประกอบกับบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อดูว่าผู้สมัครบริการบัตรเครดิต มีข้อมูลสำคัญตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ เช่น วัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่ เป็นต้น สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตทุกชนิด จะต้องมีการขีดและเซ็นชื่อกำกับด้วยเช่นกัน

– หนังสือรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

เป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิตที่นำมาใช้อ้างอิงได้ว่า คุณมีรายได้เป็นประจำทุกๆ เดือน ซึ่งเอกสารเหล่านี้ สามารถขอได้จากหน่วยงานต้นสังกัดของคุณเอง (เอกสารสลิปเงินเดือน ปกติแล้วจะใช้ของเดือนล่าสุด) หากข้อมูลในเอกสารเหล่านี้ตรงกับเกณฑ์ที่ทางสถาบันการเงิน ก็จะมีโอกาสในการได้รับอนุมัติบริการบัตรเครดิตได้สูงนั่นเอง

– สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เป็นเอกสารอีกชนิดหนึ่ง ที่ใช้อ้างอิงคู่กับหนังสือรับรองรายได้และสลิปเงินเดือน เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายได้ของคุณที่เข้ามาทุกเดือนเป็นประจำ

**โดยหลักแล้วจะมีการใช้เอกสารประมาณนี้ แต่อาจจะมีการเรียกดูเอกสารสมัครบัตรเครดิตอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น พาสปอร์ต ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ และ เอกสารจดทะเบียนธุรกิจ ห้างร้าน ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

จะเห็นได้ว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต เป็นเอกสารสำคัญที่ระบุข้อมูลผู้ขอใช้บริการ และระบุถึงข้อมูลรายได้ จึงทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้น ต้องการใช้เอกสารเหล่านี้ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ซึ่งนอกจากนั้นก็ยังส่งผลถึงเรื่องของวงเงินในบัตรเครดิตอีกด้วย

สมัครบัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ

สมัครบัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ สมัครบัตรสินเชื่อเงินสด สิทธิประโยชน์มากมาย บัตรกดเงินสดออนไลน์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ สมัครออนไลน์วันนี้ รับส่วนลด และ สิทธิพิเศษมากมาย