เป็นผู้ประกอบการ จะทำบัตรเครดิตส่วนตัวหรือบัตรองค์กรดี

เป็นผู้ประกอบการ จะทำบัตรเครดิตส่วนตัวหรือบัตรองค์กร

สมัครบัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ

สมัครบัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ สมัครบัตรสินเชื่อเงินสด สิทธิประโยชน์มากมาย บัตรกดเงินสดออนไลน์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ สมัครออนไลน์วันนี้ รับส่วนลด และ สิทธิพิเศษมากมาย


บัตรเครดิตอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้น มักเลือกที่จะทำบัตรเครดิตติดตัวเอาไว้อยู่เสมอ เพราะบัตรเครดิตถือว่าเป็นตัวช่วยชั้นดี ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการดำเนินกิจการเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนที่เป็นผู้ประกอบการนั้น มักจะมีการสอบถามกันเข้ามาว่า เมื่อเป็นผู้ประกอบการ จะเลือกทำบัตรเครดิตแบบไหนดี บัตรส่วนตัว หรือบัตรขององค์กร บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการพิจารณา ว่าควรเลือกแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด

บัตรเครดิตส่วนตัว คุณควรเลือกทำก็ต่อเมื่อมีการใช้งานดังนี้

– ใช้ในเรื่องส่วนตัวของเจ้าของกิจการเอง เช่น ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ อาทิการใช้เพื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน สำหรับการเดินทางไปเที่ยว , การซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้งานส่วนตัวของเจ้าของ เป็นต้น หากเป็นการใช้ลักษณะนี้ แนะนำให้ทำบัตรเครดิตแบบส่วนตัวไปเลย เนื่องจากจะมีการใช้งานที่ตรงจุดมากกว่า

– ใช้เพื่อจ่ายสาธารณูปโภคส่วนตัวของผู้ถือบัตร เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ที่บ้าน ซึ่งเป็นการใช้ ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ หากมีลักษณะการใช้งานแบบนี้ ก็ควรทำบัตรเครดิตส่วนตัวไปเลย จะได้ป้องกันการบันทึกรายการที่ยุ่งเหยิง หากใช้บัตรเครดิตของกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

บัตรเครดิตสำหรับองค์กร ควรเลือกทำเมื่อมีการใช้งานดังต่อไปนี้

– ใช้ในการดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นการใช้ซื้อวัตถุดิบ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ หากมีการใช้งานในลักษณะนี้ น่าจะเหมาะกับการทำบัตรเครดิตองค์กรจะดีกว่า เพราะจะสะดวกทั้งการใช้งานและการบันทึกการใชงาน

– ใช้ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ(แต่อาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงนัก) เช่น ใช้ในการเลี้ยงลูกค้า เลี้ยงพนักงาน ฯลฯ ลักษณะการใช้งานแบบนี้เป็นการใช้งานที่จะบันทึกลงในบัญชีของกิจการ ดังนั้นกิจการใดที่มีการใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ ให้เลือกทำบัตรเครดิตองค์กรไปเลยครับ

สมัครบัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ

สมัครบัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ สมัครบัตรสินเชื่อเงินสด สิทธิประโยชน์มากมาย บัตรกดเงินสดออนไลน์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ สมัครออนไลน์วันนี้ รับส่วนลด และ สิทธิพิเศษมากมาย